CAŁODOBOWY ODDZIAŁ TERAPII UZALEŻNIENIA OD ALKOHOLU

ODDZIAŁ PSYCHOGERIATRII

ODDZIAŁ LECZENIA ALKOHOLOWYCH ZESPOŁÓW ABSTYNECYJNYCH

ODDZIAŁ REHABILITACJI NEUROLOGICZNEJ

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 5 ŻEŃSKI

ZAKŁAD OPIEKUŃCZO LECZNICZY

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 3

ODDZIAŁ PSYCHIATRYCZNY 6 MĘSKI

ODDZIAŁ REHABILITACJI PSYCHIATRYCZNEJ


Zatrudnimy.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
Zatrudni lekarzy:

  • specjalizujących się lub chcących się specjalizować w psychiatrii
  • specjalistów psychiatrów

Oferty wraz z CV prosimy kierować na adres:

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin

e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl
tel. (24) 236 00 00

Aktualności