Zatrudnimy.

Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie
Zatrudni lekarzy:

  • specjalizujących się lub chcących się specjalizować w psychiatrii (w trybie pozarezydenckim),
  • specjalizujących się w psychiatrii,
  • specjalistów psychiatrów

Oferty wraz z CV prosimy kierować na adres:Wojewódzki Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. prof. Eugeniusza Wilczkowskiego w Gostyninie ul. Zalesie 1 09-500 Gostynin

e-mail: sekretariat@spzoz-zalesie.pl
tel. (24) 236 00 00

Aktualności

Ogłoszenie konkursowe na stanowisko pielęgniarki oddziałowej Oddziału Psychiatrycznego VI

13 września 2017

O G Ł O S Z E N I E

7 września 2017

Kampania Antykorupcyjna "Korupcja szkodzi zdrowiu"

7 września 2017

Mazowieckie Barwy Wolontariatu – edycja 2017

25 sierpnia 2017