Całodobowy Oddział Terapii Uzależnienia od Alkoholu

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

ODDZIAŁ 3